AK Orbesová

JUDr. Bronislava Orbesová, advokátka a mediátorka

Profil

je absolventkou právnické fakulty UJEP v Brně, kterou ukončila v roce 1986 vykonáním státní závěrečné zkoušky v oboru právo. Od roku 1991 je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 2619. Specializuje se především na právo úpadkové, občanské, rodinné, obchodní, pracovní, správní a stavební. Od roku 1998 je členkou Komory pro krizové řízení a insolvenci a od roku 2009 členkou Asociace insolvenčních správců.

V roce 2012 složila zkoušku mediátora. Působí jako zapsaný mediátor u ČAK s následným zápisem do seznamu mediátorů, vedeným ministerstvem spravedlnosti.

Specializace:

 • obchodní právo
 • právo obchodních korporací
 • právo veřejných korporací - obcí a krajů
 • dědická řízení
 • převody pozemků a staveb, věcná břemena, zástavy
 • náhrady škod
 • investiční výstavba, stavební právo a právo správní
 • správní soudnictví
 • insolvenční právo, exekuce
 • zastupování před soudy a mimosoudní dohody - mediace
 • občanské a rodinné právo